บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานบางชัน 2

รายละเอียด

 

 

ประเภท:      ลิฟต์กันระเบิด (ไม่มีห้องเครื่อง)
จำนวน:        7 ตัว
ความเร็ว:     30 เมตร/นาที
ความจุ:        3000 กิโลกรัม
ความสูง:       6 ชั้น
 

 

 

สถานที่:
ประเทศไทย