สถานที่ทำงานที่คุณสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตสำหรับคุณ

ไทย จี เอลลีเวเทอร์ คือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายลิฟต์ในประเทศไทย 

สำนักงานใหญ่ มีตึกทดสอบลิฟต์ที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีความสูง 24 ชั้น,ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตลิฟต์ที่มีศักยภาพ เรายินดีต้อนรับคุณลูกค้า สามารถมาเยี่ยมชมและทดลองใช้ลิฟต์ที่มีความเร็ว 220 เมตรต่อนาที

(สถานที่ตั้งโรงงาน ถนนบางนา-ตราด.(กม.35),บริษัทยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ)

เมื่อเปรียบเทียบลิฟต์กับแบรนด์อื่น, แน่นอนว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ความหลากหลายของสินค้าที่เราผลิต บริษัทเรามีร่วมมือกับทางผู้ผลิตต่างประเทศ  เพื่อที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในราคาที่เหมาะสม.ไทย จี เอลลีเวเทอร์ เรายินดีปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า.

about-detail01.jpg
join-img01.jpg
ไทย จี เอลลีเวเทอร์ คือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายลิฟต์ในประเทศไทย

พวกเรายินดีต้อนรับ บุคคลที่มีความคิดและไอเดียที่หลากหลายมาร่วมงานกับเรา และพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันกับเราเพื่อที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดีร่วมกัน

บริษัทเราหวังว่า เพื่อนร่วมงานทุกคนจะสามารถเรียนรู้และเติบโตในการทำงาน.บริษัทเราได้ปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, ดังนั้นพนักงานของเราและบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาองค์กร

POSITION

เจ้าหน้าที่นำเข้า/ส่งออก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ

-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ดำเนินการเอกสารนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด

คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 22 -35 ปี

- เพศชายหรือหญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดี

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น (Word, Excel, PPT, Outlook, etc.) 

APPLY NOW

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บริการตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- มีทักษะการขายในตลาดปัจจุบันรวมถึงช่วยคิดหาวิธีส่งเสริมการขาย

- หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า

- เตรียมใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์และการติดต่อขาย

- ติดตามลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด

- ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงในอนาคต

คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 22 -35 ปี

- เพศชายหรือหญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น (Word, Excel, PPT, Outlook, etc.) 

APPLY NOW

ช่างไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ติดตามตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้ง แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ

- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย

-รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน

- เฝ้าระวังการทำงาน และการเดินระบบภายในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างปกติ หรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขทันที

- วิเคราะห์ สรุป และรายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 22 -35 ปี

- เพศชายหรือหญิง

- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

- พร้อมเรียนรู้งานและพัฒนาตนเอง

- มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- ถ้ามีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY NOW